Samenwerking

Samenwerking

’t Bundertje werkt samen met maatschappelijke organisaties en partijen.

IVN-Veghel

Natuurvereniging IVN-Veghel werkt actief mee aan het programma van de natuurtuin. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten zoals de themamiddagen op woensdag, stekjesmarkt, kruidenmiddag, modderdag en Oogstfeesten. IVN-leden helpen ook bij de tellingen. 

Bezoek de website van IVN

Meisje voelt aan groen paneel

Fioretti College

Het Fioretti College biedt een leerwerkplek voor het vak groen van praktijkonderwijs in de natuurtuin. Leerlingen helpen actief mee met het verzorgen van dieren en met onderhoud in de tuin. Voor het vak dierenverzorging zijn er ook profileringslessen op Natuurtuin ’t Bundertje.

Bezoek de website van het Fioretti College

Stichting Dichterbij

Stichting Dichterbij biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.

Medewerkers van Dichterbij komen met dagbestedingsgroepen één ochtend in de week voor belevingsactiviteiten naar de natuurtuin.

Heerlijk samen beleven in de natuur! 

Bezoek de website van Stichting Dichterbij

Spelen met water

Koning Willem 1 College

Het Koning Willem 1 College organiseert elk jaar activiteiten in de natuurtuin als onderdeel van stages of praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de jaarlijkse Natuur-Doe-Dag in april zijn er spelletjes en is aandacht voor zintuigen en knutselen.

Bezoek de website van Koning Willem 1 College

Vrouw in rolstoel wordt geduwd door andere vrouw 2
Groepje mensen poseert buiten, een aantal zwaait

Brabantzorg en de Watersteeg

Wandelgroepen van de Watersteeg en andere afdelingen van Brabantzorg komen graag langs op de donderdagochtend. Lekker door de tuin wandelen, kruiden plukken en herinneringen uitwisselen en een kopje koffie voordat ze teruggaan.

Ook tijdens het Oogstfeest en op andere activiteiten zien wij veel bezoekers van de Watersteeg. Vanuit de Watersteeg is het maar een klein stukje lopen naar ’t Bundertje, dat is ideaal!

Bezoek de website van Brabantzorg

Wijkraad de Bunders

Wijkraad de Bunders denkt mee met Natuurtuin ’t Bundertje over invulling van het programma en de wensen van wijkbewoners. De wijkraad bevordert samenwerking tussen groepen in de wijk, waaronder de natuurtuin.

Bezoek de website van Wijkraad de Bunders

Stichting Dier, Mens en Natuur Meierijstad

De stichting Dier, Mens en Natuur Meierijstad zet zich in voor het beheer, onderhoud en exploitatie van de dierenparken in Meierijstad.

Cavia schuilt onder een tunneltje van takken